360° LÄHENEMINE

"LEXUSE JÕUPINGUTUSED KESKKONNA SÄÄSTMISEKS ON AJENDATUD SIIRAST AUSTUSEST MAA VASTU JA MUREST KESKKONNA PÄRAST. JÄRGNEVAD NELI SAMMU TUTVUSTAVAD TEILE, KUIDAS LEXUS VÄHENDAB NEGATIIVSET MÕJU ÜMBRITSEVALE KESKKONNALE"

 

EESMÄRK: NULLEMISSIOON

Lexuses usume, et meie kohus on autotööstuses keskkonnaküsimuste lahendamisel teed näidata. Oleme seisukohal, et keskkonnasäästlikkus on sellel sajandil nii autotööstuse kui ka kogu ühiskonna suurim proovikivi. Meie meetmed ei puuduta mitte ainult meie tooteid, vaid meie äri kõiki aspekte ja kõiki selles osalevaid inimesi.

 

Meil on selge visioon säästvatest sõidukitest, mille saavutamiseks me:

  • juurutame keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, nagu hübriidautod;
  • vähendame ettevõtte kõigi tegevuste ökoloogilist jalajälge;
  • vähendame tootmisel vajaminevaid loodusressursse, tõhustame ringlussevõttu ja taaskasutust ning
  • teeme keskkonna kvaliteedi parandamise nimel koostööd kohalike kogukondadega.

 

Nimetame seda 360° lähenemiseks keskkonna säästmisele. Püüdleme selle poole, et meie sõidukid ei paiskaks õhku saasteaineid ning et üheski meie tegevuse etapis ei tekiks jäätmeid. Usume, et selle eesmärgi saavutamine on pidevalt kaizen’i (jaapani keeles „pidev täiustumine”) rakendades täiesti võimalik, sest meil on olemas kõik vajalikud teadmised ja oskused. Usume, et sellest sõltub Lexuse areng ja edu.

 

  1. ESIMENE SAMM – TOODETE DISAINIMINE JA ARENDAMINE
  2. TEINE SAMM – TOOTMINE
  3. KOLMAS SAMM – LOGISTIKA
  4. NELJAS SAMM – KASUTUSELT KÕRVALDATUD SÕIDUKITE ÜMBERTÖÖTAMINE

Aken

Loading ...