Biokütuste kasutamine Lexus sõidukites

Hea Lexuse klient!

 

Lexus on soovinud algusest peale toota säästlikke ja kvaliteetseid sõidukeid ning teeb suuri jõupingutusi CO2 heitkoguste vähendamise ja õhukvaliteedi parandamise nimel. Olulist rolli mängib selles ettevõtmises autokütuste valiku laiendamine. Ühelt poolt püüab Lexus tõhustada fossiilsete kütuste kasutamist, teisalt aga mitmekesistada kütuste valikut, pöörates erilist tähelepanu puhastele energiaallikatele nagu biokütused, vesinik ja elekter.

Lexusel on palju bensiini- ja diiselmootoriga mudeleid. Siiski ei tohi seniajani kütusesüsteemis kasutatud materjalide iseärasuste tõttu biokütuseid kõigis mootorites kasutada.

Järgnevast tabelist leiate biokütusesegud, mida võib kasutada Euroopa spetsifikatsiooniga Lexuse sõidukites.

 

Bensiinimootorid:

 

Kütuse tüüp

Standard
(kütusesegu)

Biokütuse %
tavalisest kütusest

EL

Lexuse 
sõidukid

* EI OLE LUBATUD

Bensiin

E5

5%
(95% bensiini + 5% biokütust)

Heaks kiidetud

Lubatud

 

Bensiin

E10

10%
(90% bensiini + 10% biokütust)

Heaks kiidetud

Lubatud*

Enne 01.01.1998 toodetud sõidukid

 

2,5 l V6 mootoriga Lexus IS250, toodetud vahemikus august 2005 kuni september 2007
(mootor 4GR-FSE)

 

3,0 l V6 mootoriga Lexus GS300, toodetud vahemikus jaanuar 2005 kuni september 2007
(mootor 3GR-FSE)

 

4,6 l V8 mootoriga Lexus LS460, toodetud vahemikus august 2006 kuni september 2007 (mootor 1UR-FSE)

Bensiin

E85

85%
(17% bensiini + 83% biokütust)

Heaks kiidetud

Ei ole lubatud

 

 

Diiselmootorid:

 

Kütuse tüüp

Standard
(kütusesegu)

Biokütuse %
tavalisest kütusest

EL

Toyota sõidukid

Diisel

B5

5%
(95% diislit + 5% biodiislit)

Heaks kiidetud

Lubatud

Diisel

B7

7%
(93% diislit + 7% biodiislit)

Heaks kiidetud

Lubatud

Diisel

B10

10%
(90% diislit + 10% biodiislit)

Ei ole reguleeritud

Ei ole lubatud

 

Palun pöörake tähelepanu alljärgnevale!

Regulaarne hooldus ja garantiitingimused
Sõiduki omanikuna tuleb Teil hoolitseda selle eest, et sõiduki kasutamine ja hooldus vastaksid Lexuse soovitustele ja nõuannetele olenemata sellest, mis tüüpi kütust kasutatakse.
Biokütuse kasutamine ei mõjuta Teie sõiduki garantiitingimusi, välja arvatud juhul, kui tõrge on otseselt seostatav biokütuse kasutamisega või kui kütus ei vasta heakskiidetud spetsifikatsioonidele. On rangelt soovitatav kasutada ainult ülalkirjeldatud kütusesegu.

 

Soovitame Teil hooldada oma sõidukit Lexuse volitatud edasimüüja juures või volitatud remonditöökojas, sest seal pakutakse sõidukile parimat professionaalset hooldust ja kasutatakse ainult originaalvaruosi.

 

Biokütuse esmakordne tankimine ja kasutamine
Juhul, kui otsustate kasutada biokütust, hoolitsege selle eest, et paak oleks tühjaks sõidetud, sest nii väldite biokütuse segunemist paagis oleva vana kütusega.

 

Kütusekulu
Biokütustest saab vähem energiat kui tavalisest kütusest, mistõttu sõiduki kütusekulu natuke suureneb.

 

Sõiduki ümberehitamine
Lexus ei soovita seda teha ning ümberehitamine ilma Lexuse eelneva heakskiiduta mõjutab garantii kehtivust.

 

Kui Teil tekib mingeid küsimusi või kui vajate abi otsustamisel, kas biokütus sobib Teie sõidukile, võtke kindlasti ühendust Lexuse esindusega:

Lexus Tallinn
Peterburi tee 1, Tallinn
Tel. +372 619 0000
E-mail: hooldus@unelmauto.ee

Aken

Loading ...